איך עובדים עם כל המימדים כדי לתת מענה לשלם? הגישה הדואלית בארגונים

הגישה הדואלית מציעה כי לכל מערכת או אירוע, יש שתי פנים. הפן האחד – קונקרטי, מובנה ומדוייק. הפן השני – אנרגטי, מתהווה ומופשט.
שתי הפנים גם יחד מייצגות את האירוע. מענה לשלם מחייב הכרה בשתי האיכויות והתייחסות לשתיהן גם יחד.
מאמר זה מבקש להציע כי לא ניתן להבין ולתאר תופעה בשלמותה מבלי להתייחס לשני מרכיביה: הקונקרטי והמופשט.

IPPA JOURNAL – מגזין האיגוד הישראלי לפיתוח ארגוני, מרץ 2015

pdf-icon