חזון במורכבות – חלום ומציאות

ארגונים רבים מוצאים עצמם במאה ה-21 עם חזון שהוגדר אי שם במאה הקודמת. הסביבה השתנתה והחזון שהוגדר לפני שנים הופך לקיבעון ואינו תואם עוד את המציאות העסקית העכשווית. כך קורה שהחזון קיים בתודעת האנשים ותלוי "על הקיר", אבל המסרים, הצרכים ואופן ההערכה אותם משדרת ההנהלה אינם נמצאים יותר בהלימה לחזון שהוגדר.

בסדנת החזון מוגדרת הליבה האידיאולוגית של הארגון ונבחן מחדש מקומו של הארגון כיום ביחס לחזון הקיים. הגדרת חזון מחודש היא תהליך עדין שבין שימור לשינוי, תוך זיהוי האידיאולוגיה הקיימת בלב האנשים ומהווה מקור של הזדהות, ותחושת מחויבות לארגון.

מנחה ראשית: מיכל זיגלמן

קהל היעד: ההנהלה הבכירה בארגון, מנהלים בכירים.