שיטות וכלים

השיטות והכלים המשמשים אותנו הם בהלימה לעקרונות המדעיים שבבסיס גישת ©Bimodal Management

  • מרחב פתוח – Open Space Technology
  • קפה עולם – World Café
  • חקר מוקיר – Appreciative Inquiry
  • אימון מנהלים במודל הדואלי – Bimodal Executive Coaching
  • מודל ©3R – מפת דרכים במציאות משבשת
  • מודל הפילטרים הדואליים © – קבלת החלטות בתנאי משבר
  • The Z Tool – קבלת החלטות בתנאי משבר
  • ©Duality C.A.F.E – תקשורת ונטוורקינג בסביבה לא-ודאית
  • אבחון דואלי – אבחון התנהלות ניהולית בסגנון הדואלי