מה קורה ל – Engagement במציאות משתנה וכאוטית?

במעבר מהמאה ה- 20 למאה ה- 21, השתנתה לחלוטין המשמעות של המושג מחוברות (Engagement). מדובר בשינוי מהותי, בין תפיסת המחוברות של ארגונים שפעלו בעולם קלאסי לינארי, לבין המשמעות החדשה של מחוברות במציאות משתנה וכאוטית.

בעולם הקלאסי המשמעות של מחוברות נקבעה top-down על ידי הארגון, באופן אחיד ומחייב את הכלל. מחוברות נתפסה כסוג של "חוזה" ארוך טווח בו העובד מחויב לארגון ולערכיו ואילו הארגון הוא מעסיק בלעדי שמחויב לרצף תעסוקתי. במציאות משתנה וכאוטית המשמעות של המונח מחוברות מתהווה bottom-up על ידי העובד שרואה את עצמו מחובר למשחק רחב בהרבה- משחק השינוי והרשת. המחוברות של העובד היא לעקומת הצמיחה והלמידה האישית שלו. ארגונים שמסוגלים לענות על הדרייב הזה, להעניק חופש התנסות ואמון, יהוו chaptership- פרק מוגבל וקצוב בזמן, תחנה במסע הצמיחה האישי של העובד.

עבור מי שחי את עולם העבודה הקלאסי, המעבר לתפיסות המציאות המשתנה אינו מעבר רציף. אין מדובר בשדרוג או שיכלול של תפיסת המחוברות שהיכרנו, אלא בסוג של מעבר פאזה שלא ניתן להגיע אליו על ידי שיפור הדרגתי של הקיים אלא על ידי "קפיצה קוונטית" לתפיסה חדשה, רלוונטית לסביבה שבה האדם הוא במרכז.

Engagement – אז וכיום