קבלת החלטות באי-ודאות

בסביבה דינאמית, מקושרת, רבת ממשקים, מהירות קבלת ההחלטות על ידי ההנהלה ואיכותן משליכות מיידית על אופן ההתמודדות של העובדים ועל היקף הנזק.

גישת המערכות הטבעיות תשמש אותנו כדי לבחון את מאפייניה הבסיסיים של "סביבת השיבוש" ואת דפוסי התגובה וההחלטה שלנו כמנהלים בתנאי לחץ ועמימות.

ההרצאה מציידת את המשתתפים בתפיסה עדכנית, תובנות פרקטיות והיכרות עם כלים בסיסיים כדי לקצר ולייעל את תהליך קבלת ההחלטות בזמן הפתעה, עמימות וחוסר ודאות.