שירות ומכוונות לקוח בעידן הרשת – מודל ארבעת הממדים ©

שירותיות היא ערך קריטי במרבית הארגונים. ועדיין, מה שמבדיל בין ארגון טוב למצטיין זה האופן שבו נתפס מושג השירות והדרך שבה הוא מיושם. שירות איכותי מתחיל מתפיסה ומודעות פנימית, מהכרה בשירות כערך ליבה, ולא מסדרת כללי "עשה ואל תעשה" בשירות. בסדנאות השירות נבחן כיצד מיצרים שירות שמעוגן בתודעה הפנימית של העובדים, מעורר הזדהות ומוטיבציה של עובדים, הופך לחלק מתרבות, ומאפשר לייצר חוויה רגשית אמיתית ללקוח הפנימי והחיצוני.

נושאים מרכזיים: איך אנו מקבלים החלטות?  חווית הלקוח כערך מבדל וממתג  מכוונות לקוח  ביטוי ה-DNA הארגוני  נוכחות ואותנטיות  זיהוי התועלות החבויות  הצרכים החזויים • תקשורת מקדמת • מסרים בלתי מילוליים  ניהול המרחב הבינאישי  הנעה ויצירת מוטיבציה  גישה אימונית בשירות (ומכירה) • הגדרת קוד השירות.

מנחה ראשית: מיכל זיגלמן

קהל היעד: מערכי ונותני שירות פנימי וחיצוני.