השתלמות: חוסן ארגוני/עסקי במורכבות Agility & Resilience

הצטרפו אלינו למסלול החוקר את נושא החוסן הארגוני, בכנס המשותף לפיתוח אנשים, צוותים וארגונים:

ניתן להרשם גם ליום כנס אחד.