The Tao and the Bimodal Management – לנהל במיטבך במציאות משבשת

Karate handsשינוי, אי-ודאות ו"הבלתי צפוי" הינם חלק בלתי נפרד מהמציאות הניהולית במאה ה-21 ומציבים מנהלים בפני אתגר תמידי, לשנות, להתגמש ולהגיב באופן יצירתי מול מצבים מתהווים, שאינם בתכנון.

The Tao and the Bimodal Management – לנהל במיטבך במציאות משבשת, סדנא ייחודית המשלבת את עקרונות הגישה הדואלית© לניהול באי-ודאות, יחד עם חוכמת אומנויות הלחימה הסיניות, מתוך הכרה כי ניהול אפקטיבי בסביבת שינוי מצריך מהמנהל, כמו גם מאומן הלחימה המיומן, הקשבה רחבה, תפיסה מערכתית, הבנת הדינאמיקה הטבעית, יחד עם היכולת להשתנות ולהגיב בהתאמה לתהליכים ולסיטואציות המתהווים תמידית בסביבה דינאמית.