הכשרות הניהול של Duality

הכשרות הניהול של Duality מיועדות למנהלים, מקבלי החלטות, בכירים, מובילי חדשנות ויזמים, הנדרשים להשיג תוצאות בתנאי מורכבות, שיבוש וחוסר ודאות. ההכשרות, בשיטת הניהול הדואליTM, מעניקות למנהלים ולמנהיגים מיומנויות ניהול וכלים חדשניים שיסייעו להם לנווט בהצלחה בסביבה עסקית משבשת ובלתי צפויה.

טכנולוגיות מתפתחות, שינויים מהירים, עולם של דיגיטל ורשתות – כדי לנהל בצורה אפקטיבית ולשמר יתרון ורלוונטיות בזירה העסקית של המאה ה-21, נדרשים מנהלים לכלים ומיומנויות המותאמים לחוקי המשחק החדשים: שיבוש, אי-ודאות, מהירות ומורכבות. הכשרה בשיטת הניהול הדואלי  Bimodal Management מעניקה למנהלים כלים כדי להתמודד עם האתגר המשמעותי ביותר של מנהלים וארגונים בעידן החדש – הפער שבין תכנון לבין מציאות מורכבת.

ההכשרות פותחו על ידי הצוות המקצועי של Duality ומביאות את חזית הידע המקצועי, פרקטיקות וכלים עדכניים שהוגדרו על ידי מכוני המחקר המובילים בעולם כ“Future Skills” – כישורים חיוניים להתמודדות וצמיחה בעידן של שינויים מהירים וחוסר ודאות בעידן החדש.

כל תכנית הכשרה נבנית באופן ייחודי, תפורה אישית לארגון, לאחר זיהוי ולמידת  האתגרים הקונקרטיים והסוגיות הייחודיות לעולמות התוכן של הארגון ושל קהל היעד.

ההכשרות מקנות למשתתפים תפיסה עדכנית ושפה ניהולית רלוונטית לסביבות עתירות שינוי, חשיבה ביקורתית וגמישות מחשבתית, כלים לקבלת החלטות אפקטיביות בתנאי אי ודאות, פרקטיקות ליישום גמישות וזריזות (אג׳יליות) בניהול, טקטיקות וכלים לתקשורת, הנעה והשפעה בתנאי קונפליקט או משבר, אסטרטגיות לקידום חדשנות ויצירת יתרון תחרותי.

תחומי הכשרה של Duality

  1. ניהול אפקטיבי בתנאי מורכבות ואי ודאות (סביבת VUCA)
  2. קבלת החלטות באי ודאות
  3. חדשנות כאסטרטגיה לצמיחה ויתרון בשוק תזזיתי
  4. ניהול סיכונים והזדמנויות בזירה משבשת
  5. תקשורת, נטוורקינג והשפעה בתנאי ערפל ואי ודאות
  6. חזון במורכבות – עדכון חזון ואסטרטגיה לעידן החדש

כל ההכשרות מוצעות במתכונת פרונטלית, דיגיטלית (ב- Zoom), או היברידית – שילוב ביניהם.

ההכשרות נבנות במטרה לייצר אימפקט. מועברות באופן חווייתי ומשלבות למידה עיונית ומעשית שמציידת את המשתתפים במיומנויות ופרקטיקות לקחת לשטח. המשתתפים פעילים, מתנסים בתרגול ויישום טקטיקות וכלים ייחודיים במודל הניהול הדואליTM, ניתוח תרחישים ויישום הכלים על אתגרים קונקרטיים מהתמודדותם היומיומית.

בזכות התפיסה וסט הכלים הייחודי של Duality אנו מסייעים למנהלים ולמנהיגים להגדיל ראש, לקבל החלטות מושכלות ולהניע תהליכי שינוי וחדשנות שיצעידו את הארגון לשגשוג במציאות העסקית המורכבת של העידן החדש.

סדנאות והרצאות

סדנאות Duality ניתנות במסגרתה פנים ארגונית ונבנות באופן ייחודי תוך התאמתן לצרכים ולאתגרים של הארגון. הסדנאות מועברות על ידי מיכל זיגלמן, בשיתוף עם מומחי תוכן מובילים בתחומם, מיועדות למנהלים בכירים, למובילי חדשנות, מקבלי החלטות ויזמים.

הרצאות Duality ניתנות הן במסגרת פנים ארגונית והן לקהל מקצועי רחב.

קורסים

הקורסים של Duality מקנים למנהלים את חזית הידע המקצועי בשילוב כלים עדכניים, כדי להנהיג בצורה אפקטיבית וגמישה ולמנף הזדמנויות בסביבה משבשת. מועברים על ידי מיכל זיגלמן בשיתוף מומחים בכירים ממגוון דיסיפלינות ומכוונים לייצר תהליך למידה קצר, פרקטי ובעל אימפקט.

הקורסים פתוחים לקהל מקצועי רחב או – מועברים במסגרת פנים ארגונית תפורה ייחודית.