סדנאות והרצאות

סדנאות Duality ניתנות במסגרתה פנים ארגונית ונבנות באופן ייחודי תוך התאמתן לצרכים ולאתגרים של הארגון. הסדנאות מועברות על ידי מיכל זיגלמן, בשיתוף עם מומחי תוכן מובילים בתחומם, מיועדות למנהלים בכירים, למובילי חדשנות, מקבלי החלטות ויזמים, תוך התאמת המבנה והתכנים.

הרצאות Duality מועברות על ידי מיכל זיגלמן, ניתנות הן במסגרת פנים ארגונית והן לקהל מקצועי רחב.

ניתן להזמין סדנא או הרצאה בכל אחד מהתחומים הבאים: